Search again

Found: 128,675  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"ธุรกิจ" เรื่องง่ายๆ = Easy busi...ness / พงษ์ศักดิ์ สวัสดิเกียรติ
Author
พงษ์ศักดิ์ สวัสดิเกียรติ.
Published
กรุงเทพฯ : โกเมนเอก, 2547
Call Number
658 พ128ธ
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
"นวัตกรรมผลงานวิจัย วช.สร้างมูลค่าเพิ่มข้าวไทยสู่อาหารเพื่อสุขภาพ" : การสัมมนา ; วันที่ 23 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร / ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย สำนักงานคณะกร...
Author
การสัมมนาเรื่อง "นวัตกรรมผลงานวิจัย วช.สร้างมูลค่าเพิ่มข้าวไทยสู่อาหารเพื่อสุขภาพ" :
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553
Call Number
338.17318 ก27น
Location
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
"นวัตกรรมอุดมศึกษาในประชาคมโลก" ในการสัมมนาสามสภามหาวิยาลัย ครั้งที่ 5 : รายงานการประชุมวิชาการ ; วันพฤหัสบดีที่ 15 - วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุ...
Author
รายงานการประชุมวิชาการ "นวัตกรรมอุดมศึกษาในประชาคมโลก" ในการสัมมนาสามสภามหาวิยาลัย
Published
นครราชสีมา : มหาวิทยาลัย, 2557.
Location
สำนักหอสมุด

image
"นายรอบรู้" Asean guide หอมกลิ่นดอกจำปา เสน่าหาลาวใต้ / รุ่งโรจน์ จุกมงคล.
Author
รุ่งโรจน์ จุกมงคล.
Published
กรุงเทพฯ : สารคดี , 2557.
Call Number
915.94 ร428น 2557
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร

image
"นายใน" สมัยรัชกาลที่ 6 / ชานันท์ ยอดหงษ์.
Author
ชานันท์ ยอดหงษ์.
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2556.
Call Number
305.31 ช2511น 2556
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image

image
"นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 4 : การบริหารนวัตกรรม วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2551 ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / [สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร]
Author
การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย
Published
[พิษณุโลก] : สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร, [2551]
Location
สำนักหอสมุด

image
"น้อยก็หนึ่ง" แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย
Published
กรุงเทพฯ : แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย, 2548
Location
สำนักหอสมุด

image
"บันทึกเหตุการณ์ 14 ตุลา ผ่าน 13 กบฎ" / มูลนิธิ 14 ตุลา
Published
กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2556.
Location
สำนักหอสมุด

image
"บารมีธรรม สู่ความสำเร็จ" (จากพุทธการกธรรมทีปนี)
Published
สมุทรปราการ : ชมรมกัลยาณธรรม, 2549
Call Number
294.3826 บ27 2549
Location
สำนักหอสมุด

image
"บิ๊กตู่" นายกฯ โหด มัน ฮา / วาสนา นาน่วม
Author
วาสนา นาน่วม
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2558
Call Number
923.2593 ว285บ 2558
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
"บิ๊กตู่" นายกฯ โหด มัน ฮา / วาสนา นาน่วม
Published
เมืองที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์, 2558

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles