Search again

Found: 140,636  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"สี่แผ่นดิน" กับเรื่องจริงในราชสำนักสยาม / ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
Author
ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2551.
Call Number
390.22 ศ115ส 2551
Location
สำนักหอสมุด

image
"สูตรลับคำนวน มานิต เมืองไพศาล
Author
มานิต เมืองไพศาล.
Published
กรุงเทพฯ : จตุพร ดีไซน์, 2544
Call Number
513.2 ม253ส
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
"หอมกลิ่นลำดวน" เตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สุงอายุ / ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา [และคนอื่นๆ]
Author
ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา.
Published
นครปฐม : สถาบันวิจัยและชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550
Location
สำนักหอสมุด

image
"อะไรก็ได้ค่ะ" "ยังไงก็ได้ครับ" ผู้กำกับการแสดง / พีรพงศ์ เสนไสย
Author
พีรพงศ์ เสนไสย
Published
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550
Call Number
791.4 พ376อ 2550
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
"อุษาคเนย์" ประวัติศาสตร์อาเซียน ฉบับประชาชน / เริงวุฒิ มิตรสุริยะ.
Author
เริงวุฒิ มิตรสุริยะ.
Published
กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2557.
Call Number
959 ร627อ 2557
Location
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
"อุษาคเนย์" ประวัติศาสตร์อาเซียน ฉบับประชาชน / เริงวุฒิ มิตรสุริยะ.
Author
เริงวุฒิ มิตรสุริยะ.
Published
กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2557.
Call Number
303.482593059 ร627อ 2557
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

image
"อ่าข่า" พิธีกรรม ความเชื่อ ความจริง และความงาม กุศโลบายดำรงวิถีแห่งชนเผ่า / บรรณาธิการ เบญจวรรณ วงศ์คำ
Author
เบญจวรรณ วงศ์คำ,
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546
Location
สำนักหอสมุด

image

image
"เข้าใจพม่า" ผ่านประสบการณ์ของ ปกศักดิ์ นิลอุบล อดีตเอกอัครฑูต ณ กรุงย่างกุ้ง พ.ศ. 2538-2551 / ปกศักดิ์ นิลอุบล
Author
ปกศักดิ์ นิลอุบล
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552.
Call Number
327.593 ป118ข 2552
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image

image
"เจาะลึก" เพิ่มพลังเครือข่ายเต็มพิกัดด้วย Directory services / โดย ชัยนันท์ กมลวดี
Author
ชัยนันท์ กมลวดี.
Published
กรุงเทพฯ : เอส.พี.ซี. บุ๊คส์, 2546
Call Number
005.4476 ช116จ
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
"เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ" :
Author
อรรณพ ลิขิตจิตถะ.
Published
กรุงเทพฯ :
Location
สำนักหอสมุด

image
"เรารักพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี " : รวมบทประพันธ์และภาพวาดโครงการเทิดพระเกียรติ ของวุฒิสภา.
Author
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2552.
Location
สำนักหอสมุด

image
"เรื่องจริงของหญิงชาย" :œbสรุปผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย การสัมมนาวิชาการระดับชาติ ผู้หญิงและการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในสังคม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2551
Author
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
Published
กรุงเทพฯ :˜bสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว,œc2551
Location
สำนักหอสมุด

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles