Search again

Found: 140,636  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"คน" จุดตาย SMEs / ไพศาล เตมีย์.
Author
ไพศาล เตมีย์.
Published
กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2553.
Call Number
658.3 พ982ค 2553
Location
สำนักหอสมุด

image
"คนเก่ง" สร้างได้/ Yoshida Tensei ; แปลโดย ชไมพร ธรรวศ์.
Author
เทนเซ,โยชิดะ.
Published
กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) , 2553.
Call Number
658.3 ท555ค 2553
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
"คนไทย...บุคคลสำคัญของโลก" (2505-2560) / วิชัย หิรัญวงศ์, สุวัฒน์ ทองธนากุล.
Author
วิชัย หิรัญวงศ์.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2559.
Call Number
923.2593 ส3211ค
Location
สำนักหอสมุด

image
"ครู" ใหญ่ นภายน คุยเฟื่องเรื่องวัยเด็ก / ใหญ่ นภายน
Author
ใหญ่ นภายน.
Published
กรุงเทพฯ : สีดา, 2547
Call Number
089.95911 ห93ค
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image

image
"ความเป็นคน - ใน- เมืองชายแดน" กับการสร้างทรัพยากรร่วมในบริบทภูมิภาคนุวัตน์ลุ่มน้ำโขง / อรัญญา ศิริผล.
Author
อรัญญา ศิริผล.
Published
เชียงราย : สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2563.
Call Number
331 อ388ค 2563
Location
สำนักหอสมุด

image

image
"คำต่อคำ" กรณีพิพาทมรดกโลกเขาพระวิหารล่าสุด! / โดย กองบรรณาธิการ.
Published
กรุงเทพฯ : อันดับหนึ่ง, 2553.
Call Number
341.42 ค214 2553
Location
สำนักหอสมุด

image
"คิดถึงอาจารย์เกริก" / เบญจา มังคละพฤกษ์
Author
เบญจา มังคละพฤกษ์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกริก, 2545
Call Number
923.7593 บ53ค
Location
สำนักหอสมุด

image
"ฅนจริง" ไม่ทิ้ง "ฝัน" / จุฬาชีวัน.
Author
จุฬาชีวัน.
Published
กรุงเทพฯ : ริช, 2553.
Call Number
158 จ492ฅ 2553
Location
สำนักหอสมุด

image

image
"ชื่อดี"เปลี่ยนโหงวเฮ้งร้ายให้กลายเป็นดี/ ทัศพล พุฒิจารย์นนท์.
Author
ทัศพล พุฒิจารย์นนท์.
Published
กรุงเทพฯ : ฐานบัณฑิต , 2552
Call Number
929.4 ท118ช 2552
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
"ซอ" วรรณกรรมพื้นบ้านล้านนา : รวบรวมผลงาน ซอเก็บนก / อินตา เลาคำ.
Author
อินตา เลาคำ.
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์การเรียนรู้ซอพื้นเมือง พ่อครูอินตา เลาคำ, [2561].
Location
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
"ซอ" วรรณกรรมพื้นบ้านล้านนา : รวบรวมผลงาน บทซอ การศึกษา-เยาวชน / อินตา เลาคำ.
Author
อินตา เลาคำ.
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์การเรียนรู้ซอพื้นเมือง พ่อครูอินตา เลาคำ, [2561].
Location
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles