Search again

Found: 2  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Vocational strong มิติใหม่ อาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ / วัฒน์ระวี เรียบเรียง.
Author
วัฒน์ระวี.
Published
นนทบุรี : พีเอ็นเอส ครีเอชั่น, 2561.
Call Number
370.113 ว113ว 2561
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

image
การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กรธุรกิจ / สุขสรรค์ กันตะบุตร.
Author
สุขสรรค์ กันตะบุตร
Call Number
650 ส743ก 2561
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles