Search again

Found: 1,021  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image

image
การขุดแต่งโบราณสถาน วัดอ้อมแก้ว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2548 / สำนักงานศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่
Author
สำนักงานศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่
Published
เชียงใหม่ : สำนักงานศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่, 2549
Location
สำนักหอสมุด

image
การขุดแต่งโบราณสถานวัดกุมกามทีปรามหมายเลข 1 เวียงกุมกาม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ / สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ 6 เชียงใหม่
Author
สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ 6 เชียงใหม่
Published
เชียงใหม่ : สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ 6 เชียงใหม่, 2545
Location
สำนักหอสมุด

image

image

image
การขุดแต่งโบราณสถานวัดหนานช้าง ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ : รายงานเบื้องต้น / สำนักงานศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่
Author
สำนักงานศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่
Published
จำนวน 1 เล่ม, ปีที่พิมพ์ 2546
Location
สำนักหอสมุด

image

image
การจักสานสัตว์ของเล่นเด็กพื้นบ้านล้านนา / นัทธวัฒน์ ตั้งจิตต์
Author
นัทธวัฒน์ ตั้งจิตต์
Published
กรุงเทพฯ : โครงการเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา, 2550.
Location
สำนักหอสมุด

image

image
การจัดการปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ /
Author
พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช.
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์ประสานข้อมูลปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
Location
สำนักหอสมุด

image

image
การจัดหมวดหมู่ปริศนาของไทย / นพคุณ คุณาชีวะ.
Author
นพคุณ คุณาชีวะ.
Published
กรุงเทพ : กรมการฝึกหัดครู, 2519.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
การถ่ายทอดภูมิปัญญาสิ่งทอท้องถิ่นล้านนาสู่สากล / ทรงพันธ์ วรรณมาศ
Author
ทรงพันธ์ วรรณมาศ
Published
เชียงราย : ศูนย์สิ่งทอล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2550
Location
สำนักหอสมุด

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles