Search again

Found: 1,021  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ตั๋วเมือง : การเรียนภาษาล้านนาผ่านโครงสร้างคำ / เกษม ศิริรัตน์พิริยะ
Author
เกษม ศิริรัตน์พิริยะ.
Published
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548
Location
สำนักหอสมุด

image

image
ตามรอยพระครูบาเจ้าศรีวิชัยและครูบาเจ้าขาวปี นักบุญแห่งล้านนา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
Author
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
Published
ลำพูน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน, 2549
Location
สำนักหอสมุด

image
ตามรอยพระบาทยาตรา ณ บ้านม้ง ดอยแม่สา / บรรณาธิการ พรทิพย์ คำดี
Author
พรทิพย์ คำดี,
Published
เชียงใหม่ : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง, 2556.
Call Number
ลน 923.1593 ต267
Location
สำนักหอสมุด

image

image
ตำนานครูบาศรีวิชัยแบบพิศดารและตำนานวัดสวนดอก / สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Author
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยสังคม.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2537.
Location
สำนักหอสมุด

image
ตำนานครูบาศรีวิชัยแบบพิสดารและตำนานวัดสวนดอก / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Author
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Published
เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537.
Call Number
294.30922 ช612ต
Location
สำนักหอสมุด

image

image
ตำนานพระธาตุแช่แห้ง ฉบับพระสมุหพรหม และวรรณกรรมคร่าวฮำ / ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดน่าน.
Author
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดน่าน.
Published
เชียงใหม่ : [ม.ป.พ.], 2537.
Location
สำนักหอสมุด

image

image
ตำนานพระพุทธสิหิงค์ / พระโพธิรังสี.
Author
พระโพธิรังสี.
Published
กรุงเทพฯ : โสภณพิพธรรฒชนากร, 2475.
Location
สำนักหอสมุด

image
ตำนานพระเจ้าเลียบโลก : การศึกษาพื้นที่ทางสังคมและวัฒธรรมล้านนา ภูมินาม ตำนาน ผู้คน / เธียรชาย อักษรดิษฐ์
Author
เธียรชาย อักษรดิษฐ์
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2552
Call Number
ลน 306.095936 ธ617พ
Location
สำนักหอสมุด

image
ตำนานพื้นเมืองลานนาเชียงใหม่ / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Author
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2524.
Location
สำนักหอสมุด

image
ตำนานพื้นเมืองลานนาเชียงใหม่ / สมหมาย เปรมจิตต์.
Author
สมหมาย เปรมจิตต์.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2524.
Location
สำนักหอสมุด

image
ตำนานพื้นเมืองสิบสองพันนา / ทวี สว่างปัญญางกูร.
Author
ทวี สว่างปัญญางกูร.
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์หนังสือเชียงใหม่, 2529.
Call Number
398.2 ท173ต
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles