Search again

Found: 991  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
แม่น้ำโขง : จากต้าจู-ล้านช้าง-ตนเลธม ถึง กิ๋วล่อง = The Mekong : from Dza Chu - Lancang - Tonle Thom to Cuu Long / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, อัครพงษ์ ค่ำคูณ, บรรณาธิการ
Author
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ,
Published
สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย , 2553
Location
สำนักหอสมุด

image
แม่เมาะวันนี้ต่างจากวันวาน / โดย ชมรมนักเขียน กฟผ.
Author
ชมรมนักเขียน กฟผ.
Published
กรุงเทพฯ : ชมรมนักเรียน กฟผ., 2549
Location
สำนักหอสมุด

image
แวดเวียงเชียงใหม่ / อุษณีย์ ธงไชย
Author
อุษณีย์ ธงไชย
Published
เชียงใหม่ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550.
Location
สำนักหอสมุด

image

image

image

image
โครงการตั้งศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมและชุมชนโบราณ / ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดแพร่.
Author
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดแพร่.
Published
แพร่ : แพร่ไทยอุตสาหการพิมพ์, 2540.
Location
สำนักหอสมุด

image
โครงการปริวรรตพระคัมภีร์ล้านนาเรื่อง ตำนานสิบห้าราชวงศ์ / คณะผู้ปริวรรตและแปลเนื้อหา เขียน วันทนียตระกูล ... [และคนอื่นๆ]
Author
เขียน วันทนียตระกูล,
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา, 2555.
Location
สำนักหอสมุด

image

image
โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาเมืองเชียงราย-ลำพูน-เชียงราย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Author
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553
Call Number
ลน 307.1216 ค1411ค
Location
สำนักหอสมุด

image
โครงการสารานุกรมวัฒนธรรมไทย(ภาคเหนือ) / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Author
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Published
เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [ม.ป.ป.]
Location
สำนักหอสมุด

image
โครงการสำรวจและจัดทำข้อมุลสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม / ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดน่าน.
Author
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดน่าน.
Published
น่าน : ม.ป.พ, 2533.
Location
สำนักหอสมุด

image
โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลสิ่งแวดล้อมศิปกรรม / พลฤกษณ์ แย้มกลิ่น
Author
พลกฤษณ์ แย้มกลิ่น.
Published
น่าน : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดน่าน โรงเรียนสตรีศรีน่าน, 2533
Location
สำนักหอสมุด

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles