Search again

Found: 136  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"ซอ" วรรณกรรมพื้นบ้านล้านนา : รวบรวมผลงาน ซอเก็บนก / อินตา เลาคำ.
Author
อินตา เลาคำ.
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์การเรียนรู้ซอพื้นเมือง พ่อครูอินตา เลาคำ, [2561].
Location
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
"ซอ" วรรณกรรมพื้นบ้านล้านนา : รวบรวมผลงาน บทซอ การศึกษา-เยาวชน / อินตา เลาคำ.
Author
อินตา เลาคำ.
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์การเรียนรู้ซอพื้นเมือง พ่อครูอินตา เลาคำ, [2561].
Location
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
"ซอ" วรรณกรรมพื้นบ้านล้านนา : รวบรวมผลงาน บทซอ ประวัติต่าง ๆ / อินตา เลาคำ.
Author
อินตา เลาคำ.
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์การเรียนรู้ซอพื้นเมือง พ่อครูอินตา เลาคำ, [2561].
Location
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
"ซอ" วรรณกรรมพื้นบ้านล้านนา : รวบรวมผลงาน บทซอ ศาสนา / อินตา เลาคำ.
Author
อินตา เลาคำ.
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์การเรียนรู้ซอพื้นเมือง พ่อครูอินตา เลาคำ, [2561].
Location
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
"ซอ" วรรณกรรมพื้นบ้านล้านนา : รวบรวมผลงาน บทซอ สายอาชีพ / อินตา เลาคำ.
Author
อินตา เลาคำ.
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์การเรียนรู้ซอพื้นเมือง พ่อครูอินตา เลาคำ, [2561].
Location
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
"ซอ" วรรณกรรมพื้นบ้านล้านนา : รวบรวมผลงาน บทซอ เทอดพระเกียรติ / อินตา เลาคำ.
Author
อินตา เลาคำ.
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์การเรียนรู้ซอพื้นเมือง พ่อครูอินตา เลาคำ, [2561].
Location
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
"ซอ" วรรณกรรมพื้นบ้านล้านนา : รวบรวมผลงาน บทซอค่าวธรรม และค่าวจ๊อย / อินตา เลาคำ.
Author
อินตา เลาคำ.
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์การเรียนรู้ซอพื้นเมือง พ่อครูอินตา เลาคำ, [2561].
Location
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
25 เทคนิค พิชิต TCAS สอบเข้ามหาวิทยาลัย ไม่ใช่เรื่องยาก / ไตรภพ ดาพัวพันธ์.
Author
ไตรภพ ดาพัวพันธ์.
Published
กรุงเทพฯ : สยาม พี.เจ.พี ปริ้นท์ติ้ง, 2561.
Call Number
378.161 ต976ย 2561
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
3ds Max for beginners / พูนศักดิ์ ธรพันธ์พาณิช.
Author
พูนศักดิ์ ธรพันธ์พาณิช.
Published
นนทบุรี : ลัคกี้ บุ๊คส์, 2561.
Call Number
006.693 พ415ท 2561
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
40 กิจกรรมกับสิ่งแวดล้อมศึกษา แนวทางการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับระดับประถม-มัธยมต้น / ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ.
Author
ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ.
Published
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊ค, 2561.
Call Number
333.707 ล114ส 2561
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
51 ศาสตราวุธสู่จุดสูงสุดของชีวิต = 51 Weapons of the wise / ฌอน บูรณะหิรัญ.
Author
ฌอน บูรณะหิรัญ.
Published
กรุงเทพฯ : ต๊อด ลีดเดอร์ส, 2561.
Call Number
158.1 ฌ195ห 2561
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
Blockchain technology ถนนสายใหม่เชื่อมโลกดิจิทัลไร้พรหมแดน / Get Smart เรียบเรียง.
Author
สมาร์ท, เก็ท.
Published
กรุงเทพฯ : เกรท ไอเดีย, 2561.
Call Number
332.17 ส162บ 2561
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
Google classroom / นพ มหิษานนท์.
Author
นพ มหิษานนท์.
Published
นนทบุรี : คอร์ฟังก์ชั่น , 2561.
Call Number
371.1024 น16ก 2561
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
School a la carte การศึกษาภาค (อย่า) บังคับ / โคลญ่า.
Author
โคลญ่า.
Published
กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2561.
Call Number
370 ค873ส 2561
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
กระบวนการสร้างความรู้ของครู กรณีการสอนบูรณาการ / ชนาธิป พรกุล.
Author
ชนาธิป พรกุล.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
Call Number
371.202 ช152ก 2561
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles