Search again

Found: 593  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การเลือกตัวอย่างในการตรวจสอบ : วิชาการสอบบัญชี 1 : บทที่ 8 / โดย อุณากร พฤฒิธาดา, สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย
Author
อุณากร พฤฒิธาดา.
Published
กรุงเทพฯ : สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย, [2546?]
Call Number
657.45 อ442ก
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
การแปรรูปผลไม้หลากหลายชนิด : แช่อิ่ม เชื่อม อบแห้ง ฉาบ
Published
กรุงเทพฯ : ส่งเสริมอาชีพธุรกิจ เพชรกะรัต, [254-?]
Call Number
641.4 ก27
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
การแพทย์จีน / หลี่ กั๊ว โต้ง
Author
หลี่, กั๊ว โต้ง.
Published
กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [ม.ป.ป.]
Call Number
610.951 ห173ก
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
การโฆษณา / เจริญ แก้วอนุรักษ์.
Author
เจริญ แก้วอนุรักษ์.
Published
กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, [254-]
Call Number
659.1 จ176ก
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย / พิบูล ทีปะปาล
Author
พิบูล ทีปะปาล.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, [ม.ป.ป.]
Call Number
659.1 พ35ก
Location
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
การใช้ 1500 Idioms เรียงลำดับตัวอักษร / จอห์น สตีเว่น.
Author
สตีเว่น,จอห์น.
Published
กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, ม.ป.ป
Call Number
423 ส173ก
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
การใช้คำไวพจน์ภาษาอังกฤษ / สมพงษ์ กาวิจิตร.
Author
สมพงษ์ กาวิจิตร.
Published
กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา.
Call Number
425 ส167ก
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
การใช้ภาษาไทย / คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา.
Author
คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา.
Call Number
495.918 ส162ก
Location
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
การใช้ภาษาไทยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ / ยงยุทร วัชรดุลย์.
Author
ยงยุทร วัชรดุลย์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาลัยมหิดล, 253-
Call Number
495.918 ย12ก
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
การใช้เครื่องปฏิบัติงานสำนักงาน กล.002-พช 521 / ดำรัสสิริ อุทยานานนท์.
Author
ดำรัสสิริ อุทยานานนท์.
Published
กรุงเทพฯ : ฟันนี่พิบบลิชชิ่ง, [ม.ป.ป.]
Call Number
658.72 ด217ก
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
กินคลายเครียด-ปรับแนวการกินแด่ชาวนาครเร่งรัด / ฮาโรลด์โรเซนเบริก์.
Author
โรเซนเบริก์, ฮาโรลด์.
Published
กรุงเทพฯ : รวมทรรศน์, 2538.
Call Number
613.28 ร82ก
Location
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
กินเป็น ลืมป่วย / บรรยายโดย สุทธิวัสส์ คำภา ; นิพนธ์ วีระธรรมานนท์ เรียบเรียง
Author
สุทธิวัสส์ คำภา.
Published
กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, [2549?]
Call Number
613 ส44ก [2549?]
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ก้าวทันเทคโนโลยีกับคาลเท็กซ์ เล่ม 1 / บริษัทน้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด.
Author
บริษัทน้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด.
Published
บริษัทน้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด.
Call Number
600 น216ก
Location
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ก้าวทันเทคโนโลยีกับคาลเท็กซ์ เล่ม 2 / บริษัทน้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด.
Author
บริษัทน้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด.
Published
บริษัทน้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด.
Call Number
600 น216ก
Location
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ก้าวทันเทคโนโลยีกับคาลเท็กซ์ เล่ม 3 / บริษัทน้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด.
Author
บริษัทน้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด.
Published
บริษัทน้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด.
Call Number
600 น216ก
Location
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles