Search again

Found: 143  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
สรรพธรรม ๙ / พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ.
Author
พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ.
Published
ลำพูน : หสม.ณัฐพลการพิมพ์, 2562.
Call Number
294.35 พ17116ส 2562
Location
สำนักหอสมุด

image
สรุปผลที่สำคัญการสำรวจความพิการ พ.ศ.2560 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
Author
สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2562.
Call Number
305.908 ส143ส 2562
Location
สำนักหอสมุด

image
สร้างอนาคตอย่างบัณฑิตกับชีวิตที่เป็นไปได้ / สมาน จันทะดี.
Author
สมาน จันทะดี.
Published
กรุงเทพมหานคร : เอส พี เอ็น การพิมพ์, 2562.
Call Number
331.1142 ส294ส 2562
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
สัตว์ประหลาดแห่งท้องทะเล = Sea monsters : on Medieval and Renaissance maps / เซท แวน ดูเซอร์ ; ชัยจักร ทวยุทธานนท์, แปล.
Author
ดูเซอร์, เซท แวน
Call Number
001.944 ด415ส 2562
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
สันติสุขเกิดได้ภายใต้ความแตกต่าง/ สถาบันพระปกเกล้า.
Author
สถาบันพระปกเกล้า.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562.
Call Number
303.66 ส142ส 2562
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
สารสนเทศสหกรณ์ในประเทศไทย 31 ธันวาคม 2561 / กรมส่งเสริมสหกรณ์.
Published
นนทบุรี : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2562.
Call Number
334 ส278ก 2562
Location
สำนักหอสมุด

image
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย คณาจารย์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
Author
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
Published
เชียงใหม่: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, [2562].
Call Number
020 ส226 2549
Location
สำนักหอสมุด

image
สาระสำคัญ "การพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ" / มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน.
Author
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน.
Published
นนทบุรี : มูลนิธิ, 2562.
Call Number
305.26 ม417ส 2562
Location
สำนักหอสมุด

image
สาระสำคัญ "การพัฒนาศักยภาพทีมนำ ประเด็นการเตรียมความพร้อมสังคมสูงอายุ" / มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน.
Author
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน.
Published
นนทบุรี : มูลนิธิ, 2562.
Call Number
305.26 ม417ส 2562
Location
สำนักหอสมุด

image

image
สำเร็จได้ไม่ต้องรอให้สมบูรณ์แบบ (HOW TO BE AN IMPERFECTIONIST) / STEPHEN GUISE (สตีเฟน ไกส์) ผู้แปล : ชนิกานต์ แตงน้อย.
Published
กรุงเทพฯ : ช็อร์ตคัต อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2561.
Call Number
158.7 ก98ส 2562
Location
สำนักหอสมุด

image
สิ่งสำคัญของหัวใจ / นิ้วกลม [นามแฝง].
Author
สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์.
Published
กรุงเทพฯ : KOOB, 2562.
Call Number
158 ส172ส 2562
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
สุดยอดธุรกิจเกษตรสไตล์ญี่ปุ่น / คุโรยานางิ ชิเงคิ.
Author
คุโรยานางิ, ชิเงคิ.
Published
กรุงเทพฯ: วีเลิร์น, 2562.
Call Number
338.1 ค487ส 2562
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image

image
หนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.
Author
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2562.
Call Number
028 ส114ห 2562
Location
สำนักหอสมุด

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles