Search again

Found: 2  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
คู่มือหน่วยงานต่อต้านการทุจริตในภูมิภาคอาเซียน / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.
Author
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.
Published
กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ, 2558.
Location
สำนักหอสมุด

image
เรื่องเล่าเมืองไต : พลวัตของเมืองชายแดนไทย-พม่า / นิติ ภวัครพันธุ์
Author
นิติ ภวัครพันธุ์
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558.
Call Number
305.895936 น343ร 2558
Location
สำนักหอสมุด

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles