Search again

Found: 1,028  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
สืบสานล้านนา / นันทา เบญจศิลารักษ์.
Author
นันทา เบญจศิลารักษ์.
Published
เชียงใหม่ : บี.เอส.การพิมพ์, 2540.
Call Number
390 น115ส
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
สืบสานล้านนา : แรกแสงตะวันยก ตราบตะวันตกลับฟ้า / ธิตินัดดา จินาจันทร์ ; ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ บรรณาธิการ
Author
ธิตินัดดา จินาจันทร์.
Published
เชียงใหม่ : คณะกรรมการจัดงานสืบสานล้านนา, 2543
Location
สำนักหอสมุด

image
สืบสานล้านนา : แรกแสงตะวันยก ตราบตะวันตกลับฟ้า / ธิตินัดดา จินาจันทร์ ; ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ บรรณาธิการ
Author
ธิตินัดดา จินาจันทร์.
Published
เชียงใหม่ : คณะกรรมการจัดงานสืบสานล้านนา, 2543
Location
สำนักหอสมุด

image
สืบสานล้านนาสานต่อลมหายใจของแผ่นดิน / ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ, บรรณาธิการ
Author
ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ.
Published
กรุงเทพฯ : ศึกษิตสยาม, 2542
Location
สำนักหอสมุด

image
สุชวัณณะวัวหลวง = Sujavanna / อนาโตล-โรเจอร์ เป็ลติเยร์ [ปริวรรต]
Published
เชียงใหม่ : โรงพิมพ์มิ่งเมือง, 2536
Location
สำนักหอสมุด

image

image
สุภาษิตล้านนาคำสอนม้ง / ประสิทธิ์ ลีปรีชา.
Author
ประสิทธิ์ ลีปรีชา.
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์ชาติพันธุ์และการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัย เชียงใหม่, 2537.
Location
สำนักหอสมุด

image
สุภาษิตไทลื้อ : ปริวรรตจาก คำบัวรานภาสาไทย อักษรไทลื้อควบอักษรจีน / ลมูล จันทน์หอม ปริวรรต
Author
ลมูล จันทน์หอม,
Published
เชียงใหม่ : สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงใหม่,
Location
สำนักหอสมุด

image
สุราพื้นบ้านกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดลำปางและลำพูน / สุพัฒน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล, ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว, กรวรรณ สังขกร
Author
สุพัฒน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
Published
เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550.
Location
สำนักหอสมุด

image
สุราพื้นบ้านกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย / สุพัฒน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล.
Author
สุพัฒน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล.
Published
เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
สุริยยาตรา แล จุฬามณีสาร / พระครูโสภณธรรมานุวัฒน์ (บุญมี สุธมฺโม) บรรณาธิการ
Author
พระครูโสภณธรรมานุวัฒน์ (บุญมี สุธมฺโม),
Published
เชียงใหม่ : สันติภาพแพ็คพริ้นท์, 2554.
Location
สำนักหอสมุด

image
สุวัณณะหอยสังข์ / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Author
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528
Location
สำนักหอสมุด

image

image
สู่อ้อมแขนแผ่นดินลานนา / พิบูลศักดิ์ ละครพล
Author
พิบูลศักดิ์ ละครพล.
Published
นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2549
Location
สำนักหอสมุด

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles