Search again

Found: 1,028  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กิน อยู่ ในวิถีล้านนา / โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา.
Author
โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
Published
เชียงใหม่ : สยามพิมพ์นานา, 2558.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
กิ๋นหวานตานม่วน ไทยวน แม่แจ่ม / ณรงค์ ศิขิรัมย์ และทรงสุดา ภู่สว่าง
Author
ณรงค์ ศิขิรัมย์
Published
เชียงใหม่ : โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559.
Location
สำนักหอสมุด

image
กื่อซาหย่าละเว : การแย่งชิงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และการเพิ่มพลังทางวัฒนธรรมของชาวลาหู่หงีในชายแดนภาคเหนือ / อริยา เศวตามร์
Author
อริยา เศวตามร์
Published
เชียงใหม่ : โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559.
Location
สำนักหอสมุด

image
ของดีจากปั๊บสา / ญาณสัมปนโน
Author
ญาณสัมปนโน.
Published
เชียงใหม่ : ร้านภิญโญ , [ม.ป.ป.]
Location
สำนักหอสมุด

image
ขันดอกล้านนา / วิลักษณ์ ศรีป่าซาง
Author
วิลักษณ์ ศรีป่าซาง.
Published
เชียงใหม่ : มิ่งเมืองนวรัตน์, 2545
Location
สำนักหอสมุด

image
ข่วงผญา / สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
Author
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม.
Published
เชียงใหม่ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, 2549
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

image
ข่วงผญา / สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
Author
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม.
Published
เชียงใหม่ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2553.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image

image
ข่วงผญา : ฉบับสมโภชศาลาพระพุทธจตุรทิศ และยกฉัตรมณฑปพระพิฆเณศวร์ / สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Author
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , 2551
Location
สำนักหอสมุด

image
ข่วงผญา : อุดมการณ์สานสร้างคนดี 90 ปีแห่งความภาคภูมิใจ / สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Author
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2557.
Location
สำนักหอสมุด

image
ข่วงเมืองและวัดหัวข่วง : องค์ประกอบสำคัญของเมืองในดินแดนล้านนา / สุรพล ดำริห์กุล
Author
สุรพล ดำริห์กุล.
Published
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
Location
สำนักหอสมุด

image
ข่วงเมืองและวัดหัวข่วง : องค์ประกอบสำคัญของเมืองในดินแดนล้านนา / สุรพล ดำริห์กุล.
Author
สุรพล ดำริห์กุล.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
Location
สำนักหอสมุด

image
ข้อตกลงในการปริวรรตอักษรธรรมล้านนาเป็นอักษรไทยกลาง / ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล.
Author
ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2529.
Location
สำนักหอสมุด

image
ข้อมูลประวัติศาสตร์ในรอบทศวรรษ (พ.ศ. 2520-2530) / จันทร์ฉาย ภัคอธิคม.
Author
จันทร์ฉาย ภัคอธิคม.
Published
กรุงเทพฯ : บริษัทประชาชนจำกัด, 2531.
Location
สำนักหอสมุด

image
ข้อมูลพื้นฐานสตรีและสังคมในภาคเหนือ = Basic information regarding women and society in Northern Thailand / ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาสตรีล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Author
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาสตรีล้านนา
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2536.
Location
สำนักหอสมุด

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles