Search again

Found: 5  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กิน อยู่ ในวิถีล้านนา / โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา.
Author
โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
Published
เชียงใหม่ : สยามพิมพ์นานา, 2558.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
คง เข้ม ข่าม ขลัง เครื่องรางล้านนา : ศาสตร์แห่งศรัทธา มนตราของแผ่นดิน / วิลักษณ์ ศรีป่าซาง.
Author
วิลักษณ์ ศรีป่าซาง.
Published
กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2558.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ศรีหริภุญชัย / รวบรวมโดย ภิกษุอานันท์ พุทฺธธมฺโม.
Published
เชียงใหม่ : นันทพันธ์, 2558.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
เพียงภาพและความทรงจำ / วรเทวี (ณ ลำพูน) ชลวณิช.
Author
วรเทวี (ณ ลำพูน) ชลวณิช.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
แนวคิดในการศึกษาลักษณะตึกแถวล้านนาไทย / กรุณา รักษวิณ.
Author
กรุณา รักษวิณ.
Published
เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles