Search again

Found: 5  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ชี้แจงข้อเท็จจริงการบิดเบือนคำสอนของอิสลามในเอกสารเบอร์ญีฮาด ดิ ปัตตานี (การต่อสู้ที่ปัตตานี) / โดย สำนักจุฬาราชมนตรี
Author
สำนักจุฬาราชมนตรี.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักจุฬาราชมนตรี, [254-]
Call Number
297.2 จ49ช
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image

image
ประมวลบทความทักษะของครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพในยุคปฏิรูปการเรียนรู้ / สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย
Author
สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย.
Published
กรุงเทพฯ : สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย, [254?]
Call Number
372.35 ว34ป
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ประวัติพระนางจามเทวีและจังหวัดลำพูน / หมื่น วงศ์สาม.
Author
หมื่น วงศ์สาม.
Published
ลำพูน.
Call Number
923.1593 ห16ป
Location
สำนักหอสมุด

image
หนังสือเรียนภาษาไทย ท305 ท306 ชุดทักษสัมพันธ์ เล่ม 3 ชั้น ม.3 / กระทรวงศึกษาธิการ.
Author
กระทรวงศึกษาธิการ.
Published
กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2536.
Call Number
495.9107 ศ311ห
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles