Search again

Found: 3,271  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"การเมือง"ของ"รัฐ"และ"ท้องถิ่น"ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ : รวมบทความวิชาการและงานวิจัย การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 (พ.ศ. 2553) = Proceedings of the 11 th national...
Author
การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ... [และอื่นๆ], 2553.
Location
สำนักหอสมุด

image
"ภูมิปัญญาจีนสอนทำการค้า" / โดย คนแซ่ตั้ง [นามแฝง].
Author
คนแซ่ตั้ง.
Published
กรุงเทพฯ : เอ็นดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย, 2554.
Call Number
658.4012 ค157ภ 2554
Location
สำนักหอสมุด

image
"สี่แผ่นดิน" กับเรื่องจริงในราชสำนักสยาม / ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
Author
ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2554.
Call Number
390.22 ศ115ส 2554
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
"แผ่นดินพระร่วง" แสงทองแรกของชนชาติไทยในอุษาคเนย์ / เอกวุฒิ วงศ์มาลัย
Author
เอกวุฒิ วงศ์มาลัย
Published
กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2554.
Call Number
959.3022 อ517ผ 2554
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
"ไทดำ" เมืองแถง "ทรงคำ" ถิ่นสยาม จากหนองแฮดถึงหนองปรง/ บุญยงค์ เกศเทศ.
Author
บุญยงค์ เกศเทศ.
Published
กรุงเทพฯ : อินทนิล , 2554
Call Number
305.89591 บ436ท 2554
Location
สำนักหอสมุด

image
1 ล้านถ้อยคำแห่งรัก / ปราย โสภาศิริ.
Author
ปราย โสภาศิริ.
Published
กรุงเทพฯ : ณ ดา , 2554
Call Number
177.7 ป172ห 2554
Location
สำนักหอสมุด

image

image
1,200 สุภาษิต สำนวนไทย / ศุภิสรา ปุนยาพร รวบรวม
Published
กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2554.
Call Number
398.99591 พ115 2554
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
1.4 ทศวรรษจริยธรรมสื่อ / สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ.
Author
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ.
Published
กรุงเทพฯ : สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, 2554.
Call Number
174.9097 ห1511ห 2554
Location
สำนักหอสมุด

image
1.4 ทศวรรษจริยธรรมสื่อ /cสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
Author
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
Published
กรุงเทพฯ : สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, 2554
Call Number
174.9097 ส162ห 2554
Location
สำนักหอสมุด

image
10 ขั้นตอนในการลิขิตชีวิตตนเอง = 10 step to change your life / ดำรงค์ วงษ์โชติปิ่นทอง.
Author
ดำรงค์ วงษ์โชติปิ่นทอง.
Published
กรุงเทพฯ : ฐานการพิมพ์, 2554
Call Number
158.1 ด217ส 2554
Location
สำนักหอสมุด

image
10 นาที มหัศจรรย์ยามเช้า สร้างลูกรักการอ่าน / Nam Mi-Young เขียน ; กาญจนา ประสพเนตร แปล
Author
นัม มียอง
Published
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554.
Call Number
649.58 น116ส 2554
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
10 วิธี หยุดโรคโดยไม่ใช้ยา / สุชาวดี มัชฌิมา.
Author
สุชาวดี มัชฌิมา.
Published
กรุงเทพฯ : บีเวลส์, 2554.
Call Number
615.8 ส422ส 2554
Location
สำนักหอสมุด

image
10 สัญญาณมรณะ วันสิ้นโลก / ธีระวุฒิ ปัญญา.
Author
ธีระวุฒิ ปัญญา.
Published
กรุงเทพฯ : อันดับหนึ่ง, 2554.
Call Number
363.349 ธ37ส 2554
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles