Search again

Found: 975  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"ซอ" วรรณกรรมพื้นบ้านล้านนา : รวบรวมผลงาน ซอเก็บนก / อินตา เลาคำ.
Author
อินตา เลาคำ.
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์การเรียนรู้ซอพื้นเมือง พ่อครูอินตา เลาคำ, [2561].
Location
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
"ซอ" วรรณกรรมพื้นบ้านล้านนา : รวบรวมผลงาน บทซอ การศึกษา-เยาวชน / อินตา เลาคำ.
Author
อินตา เลาคำ.
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์การเรียนรู้ซอพื้นเมือง พ่อครูอินตา เลาคำ, [2561].
Location
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
"ซอ" วรรณกรรมพื้นบ้านล้านนา : รวบรวมผลงาน บทซอ ประวัติต่าง ๆ / อินตา เลาคำ.
Author
อินตา เลาคำ.
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์การเรียนรู้ซอพื้นเมือง พ่อครูอินตา เลาคำ, [2561].
Location
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
"ซอ" วรรณกรรมพื้นบ้านล้านนา : รวบรวมผลงาน บทซอ ศาสนา / อินตา เลาคำ.
Author
อินตา เลาคำ.
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์การเรียนรู้ซอพื้นเมือง พ่อครูอินตา เลาคำ, [2561].
Location
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
"ซอ" วรรณกรรมพื้นบ้านล้านนา : รวบรวมผลงาน บทซอ สังคม ประเพณีวัฒนธรรม / อินตา เลาคำ.
Author
อินตา เลาคำ.
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์การเรียนรู้ซอพื้นเมือง พ่อครูอินตา เลาคำ, [2561].

image
"ซอ" วรรณกรรมพื้นบ้านล้านนา : รวบรวมผลงาน บทซอ สายอาชีพ / อินตา เลาคำ.
Author
อินตา เลาคำ.
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์การเรียนรู้ซอพื้นเมือง พ่อครูอินตา เลาคำ, [2561].
Location
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
"ซอ" วรรณกรรมพื้นบ้านล้านนา : รวบรวมผลงาน บทซอ เทอดพระเกียรติ / อินตา เลาคำ.
Author
อินตา เลาคำ.
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์การเรียนรู้ซอพื้นเมือง พ่อครูอินตา เลาคำ, [2561].
Location
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
"ซอ" วรรณกรรมพื้นบ้านล้านนา : รวบรวมผลงาน บทซอค่าวธรรม และค่าวจ๊อย / อินตา เลาคำ.
Author
อินตา เลาคำ.
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์การเรียนรู้ซอพื้นเมือง พ่อครูอินตา เลาคำ, [2561].
Location
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
"ท่าแพ" ตะวา / อนุ เนินหาด
Author
อนุ เนินหาด
Published
เขียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2549.
Location
สำนักหอสมุด

image
"สันป่าข่อย" (สังคมเมืองเชียงใหม่ 15) / อนุ เนินหาด
Author
อนุ เนินหาด
Published
เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2549.
Location
สำนักหอสมุด

image

image
"แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในเชียงใหม่" เอกสารประกอบการสัมมนา ; วันที่ 17-20 มิถุนายน 2530 ณ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ สหวิทยาลัยล้านนา
Author
การสัมมนา "แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในเชียงใหม่" :
Published
เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ สหวิทยาลัยล้านนา, 2530
Location
สำนักหอสมุด

image
"๗ ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่นราชัน" / มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
Author
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
Published
เชียงใหม่ : วนิดาการพิมพ์, 2559.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
100 ปีอำเภอสะเมิง (พ.ศ.2445-2545) / บรรเลง สุปี.
Author
บรรเลง สุปี.
Published
เชียงใหม่ : เชียงใหม่, 2546.
Location
สำนักหอสมุด

image
100 ปีแห่งรัก หมะเมียะ - เจ้าศุขเกษม (พ.ศ. 2446 - 2546) / ธเนศวร์ เจริญเมือง
Author
ธเนศวร์ เจริญเมือง.
Published
เชียงใหม่ : สถาบันพัฒนาเมือง เชียงใหม่, 2546
Location
สำนักหอสมุด

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles