Search again

Found: 1,028  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ไทยอง ชีวิต ศรัทธา สล่าแผ่นดิน
Author
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา.
Published
เชียงใหม่ : โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.
Location
สำนักหอสมุด

image
ไทยอง ชีวิต ศรัทธา สล่าแผ่นดิน / สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Author
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา
Published
เชียงใหม่ : โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
Location
สำนักหอสมุด

image
ไทลื้อ = Tailue.
Published
กรุงเทพฯ : วิชั่น มาสเตอร์, [25--].
Location
สำนักหอสมุด

image
ไทลื้อ อัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ไท / โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Published
เชียงใหม่ : โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.
Call Number
ลน 305.89591 ท973
Location
สำนักหอสมุด

image
ไทใหญ่ ความเป็นใหญ่ในชาติพันธุ์
Author
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา.
Published
เชียงใหม่ : โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.
Call Number
ลน 305.89591 ท199 2551
Location
สำนักหอสมุด

image

image
ไหว้สาป๋าระมี พระบรมธาตุดอยสุเทพ 2556
Published
เชียงใหม่ : มรดกล้านนา, 2556
Location
สำนักหอสมุด

image
Published
[ม.ป.ท] : กรมศิลปากร, 2548
Location
สำนักหอสมุด

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles