Found: 50  Titles

Show:   Per Page
image
ราชาศัพท์ / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.
Published
กรุงเทพฯ :
Call Number
อ 495.918 ร419 2564
Location
สำนักหอสมุด

image
เล่าเรื่องเมืองลำปาง 3 คนลำปาง ชาติพันธุ์ในชั้นประวัติศาสตร์ / ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์.
Author
ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์.
Published
ลำปาง :
Call Number
305.8 ภ333ล 2559
Location
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

image
แหล่งเตาเครื่องปั้นดินเผาโบราณ จังหวัดลำปาง/ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง.
Author
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง.
Published
ลำปาง:
Call Number
738 อ154ห 2555
Location
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

image
การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา / ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ... [และคนอื่นๆ].
Author
ไพฑูรย์ สินลารัตน์.
Published
กรุงเทพฯ :
Call Number
370.9593 พ9341ก 2562
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
วิชาร่างกาย 101 / ผู้เขียน Bill Bryson ; ผู้แปล เพียงขวัญ ลักษณ์แสงวิไล และ ไอริสา ชั้นศิริ.
Author
ไบรสัน, บิล.
Published
นนทบุรี :
Call Number
611 บ978ว 2564
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
จากดับสูญสู่นิรันดร์ : ส่องวิถีหลังความตายจากหลากหลายวัฒนธรรม / Caitlin Doughty ; กัญญ์ชลา นาวานุเคราะห์ แปล.
Author
ดัฟที, เคตลิน.
Published
กรุงเทพฯ :
Call Number
306.9 ด116จ 2564
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ทิพยประติมา : ที่มา ความหมาย 14 ทิพยเทพแห่งโชคลาภ-อุดมสมบูรณ์ของไทยและเอเชีย / อรุณศักดิ์ กิ่งมณี.
Author
อรุณศักดิ์ กิ่งมณี.
Published
นนทบุรี :
Call Number
202.1 อ174ท 2560
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
แจ๊ค หม่า ผู้เปิดขุมทรัพย์อาลีบาบา / เหยียน ฉี่เฉิง เรียบเรียง ; ธัญปวีณ์ อธิเลิศรัตนชัย, แปล.
Author
เหยียน, ฉี่เฉิง.
Call Number
381.142092 ห162ห 2563
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
พระบรมมหาราชวัง พระราชวัง และวังเจ้านาย / ส. พลายน้อย.
Author
ส. พลายน้อย.
Published
กรุงเทพฯ :
Call Number
728.82 ส254พ 2563
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image

image
Concentration บอกลาสมาธิสั้น / Kam Knight ; นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี แปล.
Author
ไนต์, คาม.
Published
กรุงเทพฯ :
Call Number
158.1 น94ค 2563
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ปรปักษ์จำนน / เผิงไหลเค่อ ; ถังเจวียน, ผู้แปล.
Author
เผิง, ไหลเค่อ.
Published
กรุงเทพฯ :
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ข้าผู้นี้...วาสนาดีเกินใคร / Peng Lai Ke เขียน ; ลู่เผิ่งฮวา แปล.
Author
เผิง, ไหลเค่อ.
Published
กรุงเทพฯ :
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม


Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles